K Jonssons Entr AB © 2013

K Jonssons Entr AB

 

 

Ett entreprenadföretag som med en maskinpark bestående av tre grävmaskiner, en hjullastare och en lastbil klarar många olika typer av projekt.

 

Företaget är främst inriktat på markarbeten, exempelvis VA-objekt som infiltrationsanläggningar och trekammarbrunnar eller muddrings- samt planeringsarbeten.

 

 

 

 

 

Exempel på utförda projekt:

Maskinarbeten,Grundläggning, Dränering och isolering, Husgrunder,VA-arbeten, Avloppsanläggningar, Sprängning, Muddring, bryggor och husflyttning

 

Utbildade inom dräneringsteknik och grundläggning.

 

 

 

 

 

K Jonssons Entr AB

 

Företaget är främst inriktat på markarbeten, exempelvis VA-objekt som infiltrationsanläggningar och trekammarbrunnar eller muddrings- samt planeringsarbeten.