K Jonssons Entr AB © 2013

Referensobjekt

Arbeten har utförts exempelvis åt följande beställare:

 

LFV maskinarbete Arlanda bana 3

Umeå kommun

Umeva

Svevia

Peab

NCC

Skanska

BDX

OF

 

Exempel på utförda projekt

Maskinarbeten,Grundläggning, Dränering och isolering, Husgrunder,VA-arbeten, Avloppsanläggningar, Sprängning, Muddring, bryggor och husflyttning

 

Utbildade inom dräneringsteknik och grundläggning.

Muddring av Rovågerns hamn

 

 

K Jonssons Entr AB har under 2012 genomfört muddring i Rovågerns hamn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markplanering och grundläggning vid nybyggnation av villa

 

 

 

Infiltrationsanläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

K Jonssons Entr AB

 

Företaget är främst inriktat på markarbeten, exempelvis VA-objekt som infiltrationsanläggningar och trekammarbrunnar eller muddrings- samt planeringsarbeten.